06-53412443      info@mindnez.nl

Boeddhistische lezing Mindfulness

Hapiness and Peace of Mind.

Zondag 10 februari, 10.00 - 12.00 uur - BredaGeshe Lobsang Tsultrim (Tibet) is een hooggewaardeerde Geshe Tsokrampa (doctor in de boeddhistische filosofie). Hij startte zijn studies Boeddhistische filosofie in Tibet en zette ze verder in Zuid-India. Sinds 16 jaar is Geshe Lobsang Tsultrim verbonden aan een Boeddhistisch Centrum in California en hij spreekt vloeiend Engels.

Meer info www.puremind.org


Nawang Lobsang Choekyi Niyima - monnik Giel (Belgie). Is in 2013 op 16 jarige leeftijd naar India vertrokken om daar te gaan studeren als monnik in het Tibetaans Boeddhistische Jonang klooster. Zijn vertrek op jonge leeftijd heeft hem een bekende Belg gemaakt. Inmiddels spreekt hij Tibetaans en geeft lezingen als hij in Belgie of Nederland is. Hij spreekt Tibetaans en Nederlands.

Meer info www.jonang.be

Mindfulness in daily life: Hapiness and peace of mind.

De vraag en daarmee het onderzoek naar mindfulness is de laaste 10 jaar exponentieel gestegen.

Het aantal wetenschappelijke publicaties in 2017 was 692 ten opzichte van 82 publicaties in 2008. Uit wetenschappeijk onderzoek blijkt dat minduflness eenpositief effect kan hebben. De ervarings-onderzoeken laten in ieder geval zien dat mensen er veel baat bij hebben in hun ervaring van een betere werk-prive balans, algemeen welbevinden en omgaan met stress en emoties.

De basis van mindfulness komt uit het boeddhisme waar Mindfulness een van de pijlers is van het boeddhisme.

'Dat maakt deze lezing een bijzondere gelegenheid omdat het via een direkte overdracht vanuit de oorspronkelijke bron wordt gebracht.'

Het kan vastgesteld worden dat de meeste mensen streven naar geluk in het dagelijkse leven en over het algemeen wordt innerlijke rust niet genoemd als doel.

Maar toch zijn deze 2 op een of andere manier met elkaar verbonden. Want hoe verhoudt streven naar geluk zich ten op zichte van innerlijk rust?

En welke rol speelt onze 'mind' in het ervaren van geluk en rust?

In deze lezing wordt vanuit een boeddhistische zienswijze deze samenhang op een bijzondere manier toegelicht.


Een verrijking voor iedereen die interesse heeft in mindfulness en/of meer wilt weten over gelukkig en rust vanuit het boeddhisme.

UItnodiging.


Ik ben erg blij om u deze lezing aan te mogen bieden. Het is niet vaak dat een hoogewaardeere leraar in de boedhistische filosofie en psychologie een laagdrempelige en toegankelijke lezing geeft in Nederland. Tevens is het bijzonder om ook de bekende monnik Giel te ontmoeten en zijn ervaringen in het kloosterleven te horen.

Ik verwelkom je graag. Wees er snel bij want er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

- Guido Wuner Wewengkang-